PREKLADY Z ANGLIČTINY DO SLOVENČINYPREKLADY Z ANGLIČTINY DO SLOVENČINY

Ing. Blanka BAJUSOVÁ

vlajka-slovenska vlajka-anglicka

Preklady z anglického jazyka do slovenského

Prekladaniu z anglického jazyka do slovenského sa venujem od r. 1996, od r. 2002 vykonávam profesiu prekladateľky ako samostatne zárobkovo činná osoba. Mám ukončené štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, strojníckej fakulte, v r. 1999 som absolvovala štátnu jazykovú skúšku z angličtiny.


Hlavné oblasti, v ktorých prekladám:

  • Technika – strojárstvo, hutníctvo, návody k výrobným linkám, poľnohospodárskym strojom, záhradnej technike, domácim spotrebičom, posilňovacím strojom a pod.
  • EÚ – smernice, nariadenia, dokumenty pre agentúry a inštitúcie EÚ
  • Chémia – karty bezpečnostných údajov, portál ECHA
  • BOZP
  • Ochrana životného prostredia
  • Webové stránky - preklad textu a zápis do html kódu


Pracujem s CAT nástrojmi: SDL Trados 2007 Freelance, Trados Studio 2009 a 2011, DejaVu 7.5, Wordfast Pro 3